Fister Småbåthavn

Fister småbåthamn ligger på Fister i Ryfylke.

 

Kart