Lærdal

Havnen er uten tvil magisk på en sommerdag som dette. Her finnes fantastiske turmuligheter og det kjente Norske Villakssenteret. Norsk Villakssenter ligger på siden av Lærdalselva – en av de mest kjente lakseelvene i Norge.

Lærdal er svært rik på kulturminner og kulturlandskap, noe som skyldes bosettingen fra år 4000 før Kristus, samt dalførets historiske funksjon som transportåre mellom øst og vest.

De meste kjente kulturminnene er Borgund stavkyrkje fra cirka 1182, det prisbelønte og vernede trehusmiljøet Gamle Lærdalsøyri fra 17- og 1800-tallet med 161 bygninger i blant annet sveitserstil, og de historiske vegtraseene.

Kart