Lindås Brygge

For å komme til Lindås brygge med båt, må man gjennom Lindås slusene, som er et spesielt kulturminne. Å gå gjennom slusene er en fantastisk opplevelse for liten og stor.

Slusene ble bygget for å sluse dampskip trygt gjennom de stride strømmene.
De ble åpnet i 1907, og er en av to slusesystemer i sjø i Norge.
Lindås sjøsluser er den best bevarte og i dag kan du reise med båt gjennom slusene, de står åpne.

Det er ikke servering på Lindås Bryggen lengre, oppdatert 2022

Kart