Lindås Brygge

For å komme til Lindås brygge med båt, må man gjennom Lindås slusene. Det er en fantastisk opplevelse for liten og stor.

Det er ikke servering på Bryggen i 2020

Kart

Meny