Rosenlund Hamn

Gjestebrygge ved Rosenlund Hamn

Noe av det første de gjorde ved kjøp av Rosenlund Hamn var å skifte ut bryggene til stabile betong-brygger i mars 2020.

Det de tilbyr idag er en 200 meter lang kai med tilgang til strøm og vann.

For deres båtgjester har de et eget sanitær-anlegg som er utstyrt med dusj, WC og vaskemaskin.

For bruk av sanitær og gjestebrygge – last ned appen GoMarina.

For best mulig utnyttelse av plass, foretrekker de at du legger deg med hekken inn.

Som en del av befolkningsutviklingen de siste tiårene, så har folketallet på øysamfunnene blitt stadig lavere. Økt sentralisering har ført til at arbeidsplasser har forsvunnet og nødvendig investeringer har uteblitt. Familien ønsket å gjøre noe med dette.

Da Rogers datter, Anja Halsebakk, ville etablere seg på Sandsøya og Rosenlund Marina ble lagt ut for salg ble det raskt tatt en beslutning om å kjøpe stedet.

Rosenlund Marina skiftet navn til Rosenlund Hamn; Her ønsker familien Halsebakk å skape en unik møteplass som skal gi nye arbeidsplasser og positive ringvirkninger for hele Sandsøya.

Kart