Skjerjehavn

Havet har dannet livsgrunnlaget til Skjerjehamn i tusener av år. Skjerjehamn har vært et viktig knutepunkt for fiske, handel og industri, og på begynnelsen av 1900-tallet var det en av de største havnene på vestlandet.

I 2005 tok oppdrettsselskapet Firda Seafood over som eier, og de salte dråper fikk liv i handelsstedet på ny. Siden den gang har havbruk vært vår grunnstein.

Billedhuggeren Knut Steen bestemte at kongestatuen skulle plasseres i Skjerjehamn. Her hilser statuen Kongen stolt og majestetisk alle sjøfarere. Monumentet av Kong Olav V ble avduket i 2007.

I dag er Skjerjehamn igjen en perle på kysten; et vakkert og levende sted, et sted hvor mennesker møtes og deler gode opplevelser.

Landhandelen selger varer over disk og nystekt brød kan fåes på bestilling

Skjerjehamn er kjent for en av sommerens store festivaler – Utkant, og de arrangerer Kongeløpet som i september.

Kart