Vinnes Båtlag

Vinnes Båtlag er et lite lokalt båtlag for bygdas befolkning som
stadig forsøker å videreutvikle båtlagets tilbud til sine medlemmer
og tilreisende fritidsbåtfolk.

De kan tilby mye til sine fritidsgjester. Sommeren 2014 fikk de blant
annet tilvirket og montert ny badebrygge på holmen, som straks ble
et populært sted for barna. Stupebrett er også på plass, men om du
heller vil vasse i vannkanten har de nydelig skjellbadestrand.

De har også fått på plass en 10 meter lang gjestebrygge som er
blitt et positivt løft for båtlagets gjester.

Her er fantastisk fine turområder hvor man blant annet kan treffe villsau.
Tidligere var det Luftspenn, som gjorde at seilbåter ikke kunne komme
inn men det er nå fjernet, og det er lagt sjøkabel på samme sted.

Båtlagets motto er «Å legge til rette for et aktivt sjøliv for liten og stor».

Kart