UTVIDET BØLGEVARSEL!

Navigasjon
Bølgevarsel er spesielt rettet inn mot passasjertrafikken til sjøs, men er også et godt verktøy for både fritidsbåter og fiskeflåten. Gjelder nå for utsatte områder langs store deler av norskekysten.…
Read More

DANMARK ÅPNER OPP FOR SONAR LOGS!

Navigasjon
Geodatastyrelsen har nylig åpnet opp for Sonar logging i Danske farvann for lystbåtbrukere. Pressemelding: Dette betyr at det i områdene Bornholm til Skagerrak og Kattegat til Færøyene nå er tillat…
Read More
         
Meny