Digitalisering av havnene

Navigasjon
Ni norske havner, inkludert Oslo havn, arbeider sammen med Kartverket om å digitalisere havnene i et prosjekt som er finansiert av Kystverket og prosjekt deltakerne. I Oslo blir grønn laser…
Read More