SJEKKET DOKUMENTASJON PÅ FRITIDSBÅTER!

Sjøvett
Det har lenge vært fokus på korrekt CE-merking og dokumentasjon av fritidsbåter. Sjøfartsdirektoratet konkluderer med at det fortsatt er forbedringspotensiale etter kontrollen de hadde under båtmessen «Dra til sjøs», i…
Read More

GÅR MOT VESTPÅBUD!

Sjøvett
-Vi tror Stortingets vedtak om flytevestpåbud kan komme til å bety mye i arbeidet med å redusere antall omkomne ved bruk av fritidsbåt, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Sjøfartsdirektøren er glad…
Read More

LITEN OM BORD – STOR NÅR DET GJELDER!

Sjøvett
Båtutstyrsskjeden, Maritim har tatt inn det svenske produktet «Hammar LifeSaver LS101», i sitt sortiment. Produktet er absolutt noe å vurdere for sesongen ”Lifesaver” er mye mindre og kan plasseres overalt.…
Read More

KJEMPER FOR VESTPÅBUD!

Sjøvett
28 omkom fra fritidsbåt i fjor. Over halvparten av disse brukte ikke redningsvest. – Mange kunne vært reddet om vesten hadde vært på, sier Frode Pedersen, kommunikasjonssjef i Redningsselskapet. Kilde…
Read More

NYE FARTSBEGRENSNINGER I BERGEN HAVN!

Sjøvett
Bergen og Omland Havnevesen (BOH) har i løpet av høsten 2014 foretatt en revisjon av gjeldende forskrifter som regulerer fartsbegrensninger i farvannet i Bergen kommune. Flere av forskriftene som regulerer…
Read More