SIKRE BÅTEN DIN NÅ!

Sjøvett
For å unngå at båten din synker ved kai, må du frostsikre båten din. Selvlensing er ingen garanti for at båten ikke fylles med vann. Hver høst må redningsskøytene trå…
Read More

FOREBYGGENDE SEILAS!

Sjøvett
Redningsselskapet Hordaland har i over to uker gjennomført Forebyggende seilas 2015, for ca 800 sjetteklassinger. Årets seilas har vært på Askøy, Sotra og fem hele dager på Bryggen i Bergen.…
Read More

”SJØENGEL” ELLER SEAANGEL SA16+!

Sjøvett
Med den ”lille” Mob nyheten fra elektronikk spesialisten FT – TEC Electronic i Østerrike, kan man raskere og mer presist lokalisere personer som havner i nødsituasjoner på sjøen. Pressemelding: For…
Read More

TA LÆRDOM OG FORHÅNDSREGLER!

Båtutstyr, Sjøvett
Ulykker med kullosforgiftning bekymrer Sjøfartsdirektoratet etter flere alvorlige hendelser i sommer med eksosforgiftning tilknyttet fritidsbåter. Sjøfartsdirektoratet oppfordrer alle som har utstyr om bord som kan avgi gasser om å ta…
Read More

RS HÅPER KYSTBEFOLKNINGEN ER MED!

Sjøvett
En fantastisk dugnadsånd gjennomføres året rundt blant de frivillige på Redningsskøytene. Nå håper Endre Ytreland hos Redningsselskapet Hordaland at vi sørger for en god fordeling av tippemidlene. Redningsselskapet er til…
Read More