NYE FARTSBEGRENSNINGER I BERGEN HAVN!

Sjøvett
Bergen og Omland Havnevesen (BOH) har i løpet av høsten 2014 foretatt en revisjon av gjeldende forskrifter som regulerer fartsbegrensninger i farvannet i Bergen kommune. Flere av forskriftene som regulerer…
Read More

NYTT PENSUM TIL BÅTFØRERPRØVEN

Sjøvett
Pensumet til båtførerprøven har gjennomgått en forenkling og fornyelse, med endringer som etter planen skal tre i kraft fra 1. mars i år. Båtførerbevispensumet er ikke blitt større, men vil…
Read More

KLOAKKUTSLIPP FRA FRITIDSFARTØY!

Sjøvett
Båtsesongen er i full gang. I denne forbindelse har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet et info-skriv om hvilke regler som gjelder for utslipp av kloakk fra fritidsfartøy. Samtidig ønsker de å oppfordre alle…
Read More

REGISTRERE BÅTEN I SKIPSREGISTRENE?

Sjøvett
Det har blitt endel telefoner til skipsregistrene etter skriveriene i aviser og magasiner i forrige uke. Anita Malmedal Assisterende Direktør hos Skipsregistrene bekrefter at en del engstelige kunder var på…
Read More