SIKKERHET I FRITIDSBÅT PÅ VÅGEN I BERGEN!

SIKKERHET I FRITIDSBÅT PÅ VÅGEN I BERGEN!

Ved anløp av mange fritidsbåter i indre del av Vågen, er det viktig at sikkerheten er ivaretatt. Alle båtførere må derfor følge vedtatt fortøyningsplan for Bergen havn.

Bergen Havn har opprettet ny fortøyningsplan for indre Vågen i Bergen. Om du er gjest kan du se oversikten her

Fortøyningskart

Ved store ansamlinger av fritidsbåter i indre del av Vågen, har det hendt at det blir fortøyet så tett at båter ikke har mulighet til å slippe ut om en farefull situasjon – som for eksempel brann – skulle oppstå.

For din sikkerhet gjelder følgende regler:

Førtøyningsplan skal følges
Det skal alltid være minst en båtbredde i lengderetning mellom hver rekke av båter.
I aktuelle hoper skal det alltid være åpen «gate» midt i hopen
Studer fortøyningsplanen og merk deg hvor brannpostene er plassert

Unngå brann

Ha alltid røykvarsler ombord i båter det overnattes i
Ha alltid hensiktsmessig slokkeutstyr ombord
Steng alltid hovedventil på propananlegget etter bruk
Sørg for at teknisk utstyr til enhver tid er i god stand – tørk opp søl av brannfarlig væske umiddelbart

Om det brenner

Redde mennesker i fare – varsle brannvesenet: 110
Prøv å slokke brannen
Fjerne båter rundt den brennende båten

,